Šablony OP JAK pro MŠ Střelecká
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001389.

Plakát projektu ke stažení …