ŠABLONY III OP VVV PRO MŠ STŘELECKÁ
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018955 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Projekt
PODPORA INKLUZE NA MŠ STŘELECKÁ
 
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků a pedagogů.

Projekt
NAŠE ŠKOLIČKA JE PILNÁ JAKO VČELIČKA
 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu mateřských škol dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414