5. 12. zavítají dopoledne do MŠ Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. Děti mohou přijít převlečené za andílky a čertíky už ráno. 

6. 12. se vybírá pobytné a stravné za měsíc prosinec (16 x 50 kč) mezi 11 – 16 hod.

8. 12. pojedou děti ze třídy Hvězdiček na výlet do ekologického centra v Oldřichově v Hájích. Vybíráme 100 kč. Bližší informace o akci naleznete v MŠ.

12. 12. proběhnou od 15 hod vánoční dílny pro děti a rodiče. Občerstvení je zajištěno.

14. 12. budou v 10:15 zpívat děti ze sboru na vánočních slavnostech před radnicí.

18. 12. pojedou děti ze sboru zazpívat do domova seniorů v Pasekách.

19. 12. dopoledne proběhne na třídách vánoční nadílka