ZÁŘÍ

Informativní schůzka s rodiči o plánech na nový školní rok
Podzimní slavnost na zahradě – Bramboračka
Dýňobraní – rodiče zdobí dýně

ŘÍJEN

Podzimní výlet do Jizerských hor

LISTOPAD

Návštěva ekologického centra v Eurocentru
Návštěva městské knihovny

PROSINEC

Mikulášská nadílka na ve školce
Vánoční dílna s rodičiVánoční besídky dětí s nadílkou

LEDEN

Bezpečnost na silnici

ÚNOR

Karneval na Střelnici

BŘEZEN

Jarní výlet na farmu Pěnčín
Návštěva dětí v 1. třídě ZŠ

DUBEN

Velikonoční dílna s rodiči
Cesta za velikonočním zajíčkem
Den otevřených dveří
Pálení čarodějnic na zahradě

KVĚTEN

Besídka pro maminky
Výlet celé školky do ZOO

ČERVEN

Oslava dne dětí
Loučení se školáky : Začarovaná zahrada
Spaní předškoláků ve školce
Celodenní výlet celé školky

PRŮBĚŽNĚ
Polodenní výlety, návštěvy divadla, exkurse,..