PRVNÍ INFORMACE K ZÁPISU

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 

Vážení rodiče,

od 28. 3. 2022 je pro Vás otevřena nová webová aplikace, dostupná z: https://zapisdoms.mestojablonec.cz/ (Zápis do MŠ), kde jsou pro vás připraveny informace k letošním zápisům do mateřských škol.

Nová webová aplikace Zápis do MŠ umožní nejen generovat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ale také umožní všem průběžně sledovat celý proces zápisu od vyhlášení počtu volných míst až po zveřejnění seznamu přijatých dětí. K tomu, abychom společnými silami zápis v nové podobě úspěšně zvládli, je třeba, abyste se s touto webovou aplikací seznámili a pročetli si všechny důležité informace.

Generování žádostí bude možné od 25. dubna 2022. Prosím, sledujte naše webové stránky, kde budou v průběhu dubna zveřejněny podrobnější informace k zápisu do MŠ.

Přihlášky se budou sbírat v mateřské škole 12. 5. 2022. Podrobnější informace budou v průběhu dubna na webu školy i písemně v budově školy.

 

Eva Čáchová
ředitelka škol